February 22, 2024

खेळ

शासकीय व अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांचे प्रकल्पस्त्रीय क्रीडा स्पर्धा 2023 चे शानदार उदघाटन

   पांढरकवडा प्रकल्पांतर्गत कार्यरत शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांच्या प्रकल्पस्त्रीय क्रिडा स्पर्धा 2023 च्या उदघाटन सोहळयाला…

You may have missed