February 22, 2024

लेख

_______मनःविषाद_______ शब्दरचना पराग पिंगळे यवतमाळ

_______मनःविषाद_________ मित्र,सवंगडी,भ्राता माझे काही उभे विरोधात, सांग ईश्वरा त्राण लढण्या आणू कसे उरात।। दुःख होते,दाहही…

You may have missed